Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

Functions trong dự án quản lý sinh viên

5.0 (3 đánh giá)
3.185 lượt xem 2019-07-14 21:30:36

13 tuyệt chiêu học và làm đạt hiệu quả cao nhưng bạn chưa biết.

0.0 (0 đánh giá)
1.062 lượt xem 2019-07-14 10:24:22

Cần phải có những kỹ năng mềm nào để trở thành một IT manager?

5.0 (1 đánh giá)
1.035 lượt xem 2019-07-12 10:24:35

Vai trò của một người quản lý dự án (Project Manager)

0.0 (0 đánh giá)
804 lượt xem 2019-07-11 11:14:26

Phân tích đặc tả dự án Quản lý sinh viên

5.0 (25 đánh giá)
15.311 lượt xem 2019-07-12 17:12:56

Ngôn ngữ bậc cao và ngôn ngữ bậc thấp

5.0 (1 đánh giá)
5.895 lượt xem 2019-07-09 14:14:47