Kteam - Howkteam Free Education

final_fantasi06 # / thành viên

Nghề múc nào ra ăn
Là một người, trên cuộc đời
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
final_fantasi06
Ngày sinh
01/01/1994
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Nghề múc nào ra ăn
Kỹ năng chuyên môn
C#
Giới thiệu
Là một người, trên cuộc đời

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
0902695045
Địa chỉ
Go Vap, HCM
Facebook
nguyen hau

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education