Kteam - Howkteam Free Education

Mằn Mằn # / thành viên

Sinh viên
Yêu lập trình, yêu guitar
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Mằn Mằn
Ngày sinh
09/08/1999
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
chưa có
Giới thiệu
Yêu lập trình, yêu guitar

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Đà Lạt

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education