Kteam - Howkteam Free Education

Duy Nguyen # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Duy Nguyen
Ngày sinh
11/10/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
+84 167 437 7848
Địa chỉ
Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education