Kteam - Howkteam Free Education

Ajack Ti # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Ajack Ti
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, Python

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Việt Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education