Kteam - Howkteam Free Education

Nguyen Phong # / thành viên

Sinh viên
Tôi là một người ham học hỏi, tinh thần tự học cao, sống theo cảm xúc, làm việc vì đam mê
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyen Phong
Ngày sinh
11/08/1995
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#
Giới thiệu
Tôi là một người ham học hỏi, tinh thần tự học cao, sống theo cảm xúc, làm việc vì đam mê

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education