Kteam - Howkteam Free Education

giot_nuocmatnao_choem # / thành viên

SV CNTT
Oh year
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
SV CNTT
Kỹ năng chuyên môn
C/C++/.NET
Giới thiệu
Oh year

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education