Kteam - Howkteam Free Education

Văn Cao # / thành viên

học sinh
Tôi là một người chưa hiểu chính mình -_-
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Văn Cao
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
học sinh
Kỹ năng chuyên môn
C++,C#, Javascript
Giới thiệu
Tôi là một người chưa hiểu chính mình -_-

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Hà Nội

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education