Kteam - Howkteam Free Education

Anh Thư # / thành viên

Data Scientist
Hay xem phim Hàn Quốc
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Anh Thư
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Data Scientist
Kỹ năng chuyên môn
Artificial Intelligent, Big Data, Data Mining, Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing
Giới thiệu
Hay xem phim Hàn Quốc

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education