Kteam - Howkteam Free Education

havanphuong.ft # / thành viên

Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
havanphuong.ft
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
C++

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
+84963993832
Địa chỉ
Lục Ngạn - Bắc Giang

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education