Kteam - Howkteam Free Education

Hoàng Trung # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Hoàng Trung
Ngày sinh
30/07/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
Java, Python

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education