Kteam - Howkteam Free Education

Sơn Nam # / thành viên

Ngại giao tiếp với người mới
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Sơn Nam
Ngày sinh
09/10/1997
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
Đã tìm hiểu qua C/C++, java, C#
Giới thiệu
Ngại giao tiếp với người mới

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education