Kteam - Howkteam Free Education

Trung Tú # / thành viên

SInh viên
Lười biếng =))
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Trung Tú
Ngày sinh
30/06/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
SInh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#
Giới thiệu
Lười biếng =))

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Hà Nội

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education