Kteam - Howkteam Free Education

Dinh Tona # / thành viên

Nhân viên văn phòng
Tôi lười
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Dinh Tona
Ngày sinh
26/07/1991
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Nhân viên văn phòng
Kỹ năng chuyên môn
c#
Giới thiệu
Tôi lười

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
0963848060
Địa chỉ
Biên Hòa, Đồng Nai

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education