Kteam - Howkteam Free Education

Nguyễn Duy Thuận # / thành viên

Sinh viên
Tui hơi ngu ngu
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyễn Duy Thuận
Ngày sinh
21/01/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, Python, Javascript
Giới thiệu
Tui hơi ngu ngu

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education