Kteam - Howkteam Free Education

Lê Châu # / thành viên

Sinh Viên
I'm L
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Lê Châu
Ngày sinh
05/11/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
Java, Python
Giới thiệu
I'm L

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education