Kteam - Howkteam Free Education

Ku Linhz # / thành viên

Sinh Viên
Tập tững bước vào nghề.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Ku Linhz
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
HTML, CSS, JS, jQuery, Javascript, C
Giới thiệu
Tập tững bước vào nghề.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Nha Trang

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education