Kteam - Howkteam Free Education

MinhCuongIT # / thành viên

Sinh Viên
Tôi là một người có một niềm đam mê bất tận với lập trình
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
MinhCuongIT
Ngày sinh
26/12/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
C++, C#, Java, SQL Server
Giới thiệu
Tôi là một người có một niềm đam mê bất tận với lập trình

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
0975206769
Địa chỉ
Hồ Chí Minh City

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education