Kteam - Howkteam Free Education

HL # / thành viên

Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
HL
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
Python, Java, Ruby, Javascript, SQL, NoSQL

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education