Kteam - Howkteam Free Education

DinhVinhNguyen # / thành viên

Lập trình viên quốc tế , kỹ thuật viên y tế
Yêu thể thao, thích tự nghiên cứu, tính độc chiến cao
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
DinhVinhNguyen
Ngày sinh
20/07/1993
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Lập trình viên quốc tế , kỹ thuật viên y tế
Kỹ năng chuyên môn
C++, Java, C Sharp
Giới thiệu
Yêu thể thao, thích tự nghiên cứu, tính độc chiến cao

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
841657323975
Địa chỉ
Đà Nẵng , Việt Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education