Kteam - Howkteam Free Education

Vũ Minh Luân # / thành viên

Sinh viên
Thích hát, đọc truyện, code tào lao :))
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Vũ Minh Luân
Ngày sinh
14/07/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
HTML/CSS, Javascript, Mysql, PHP
Giới thiệu
Thích hát, đọc truyện, code tào lao :))

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Đồng Nai

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education