Kteam - Howkteam Free Education

Hòa Đẹp Trai # / thành viên

sinh viên
Tôi là một người hài hước
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Hòa Đẹp Trai
Ngày sinh
03/07/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C++, Java
Giới thiệu
Tôi là một người hài hước

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
+84 1674767080
Địa chỉ
Thành phố Hồ Chí Minh

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education