Kteam - Howkteam Free Education

Diệp Duy # / thành viên

Sinh Viên
Tôi là người hướng nội !!!
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Diệp Duy
Ngày sinh
02/02/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
Chưa có
Giới thiệu
Tôi là người hướng nội !!!

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education