Kteam - Howkteam Free Education

Tạ Ngọc Minh # / thành viên

Học sinh
Nơi nào cần lầy, nơi đó có tôi 😆😆😆
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Tạ Ngọc Minh
Ngày sinh
21/11/2016
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Học sinh
Kỹ năng chuyên môn
C#, HTML, CSS, Pascal ☺
Giới thiệu
Nơi nào cần lầy, nơi đó có tôi 😆😆😆

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
+84942942968
Địa chỉ
Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education