Kteam - Howkteam Free Education

huy nguyễn # / thành viên

sinh viên
hi
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
huy nguyễn
Ngày sinh
07/06/1999
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
sinh viên
Giới thiệu
hi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
ktx đại học quốc gia HCM

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education