Kteam - Howkteam Free Education

Le Van Son # / thành viên

Sinh viên
hay hát và hát dở
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Le Van Son
Ngày sinh
17/06/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C, PLC
Giới thiệu
hay hát và hát dở

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Quảng Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education