Kteam - Howkteam Free Education

Huy Trịnh # / thành viên

Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Huy Trịnh
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
C#

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education