Kteam - Howkteam Free Education

Trần Kha # / thành viên

Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Trần Kha
Ngày sinh
21/06/1996
Giới tính
Nam

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
974395735
Địa chỉ
phước long B, quận 9, tp HCM

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education