Kteam - Howkteam Free Education

Hoàng Trung # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Hoàng Trung
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
Python, C#, Java, C++

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education