Kteam - Howkteam Free Education

Nguyễn Đình Dũng # / thành viên

Sinh viên
Try !!
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyễn Đình Dũng
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
Java, C#, PHP
Giới thiệu
Try !!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Hà Nội

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education