Kteam - Howkteam Free Education

Bùi Anh Khôi # / thành viên

Sinh viên
Tôi la một người vui tính và hiền lành. Rất ít bạn nên muốn kết nhiều bạn mới.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Bùi Anh Khôi
Ngày sinh
22/04/1999
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
Python
Giới thiệu
Tôi la một người vui tính và hiền lành. Rất ít bạn nên muốn kết nhiều bạn mới.

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
0981853093
Địa chỉ
Quận 9, Tp.HCM

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education