Kteam - Howkteam Free Education

Phước Nguyễn Thành # / thành viên

Lập Trình Viên
Tôi luôn luôn không ngừng học hỏi và theo đuổi đam mê.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Phước Nguyễn Thành
Ngày sinh
21/05/1994
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Lập Trình Viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, .NET,C++...
Giới thiệu
Tôi luôn luôn không ngừng học hỏi và theo đuổi đam mê.

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education