Kteam - Howkteam Free Education

Nguyễn Thiên Nga # / thành viên

Sinh Viên
Quen được nuông chiều <3
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyễn Thiên Nga
Ngày sinh
24/11/1997
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
C++,C#, Java
Giới thiệu
Quen được nuông chiều <3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Hà Nội,VN

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education