Kteam - Howkteam Free Education

Phong Nguyen # / thành viên

Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Phong Nguyen
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
C#

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education