Kteam - Howkteam Free Education

lekienit6 # / thành viên

Developer
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
lekienit6
Ngày sinh
14/04/1990
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Developer
Kỹ năng chuyên môn
C#, ASP MVC

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Ứng Hòa, Hà Nội

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education