Kteam - Howkteam Free Education

Steven # / thành viên

Sinh viên
Thân thiện, hòa đồng, thích code và quản lý team, mê nhạc cụ.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Steven
Ngày sinh
19/06/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, Java, Guitar, Flute.
Giới thiệu
Thân thiện, hòa đồng, thích code và quản lý team, mê nhạc cụ.

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
01675 479 779
Địa chỉ
81 Gia Lai

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education