Kteam - Howkteam Free Education

hoangnguyen16cm # / thành viên

Sinh Viên
Thích all
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
hoangnguyen16cm
Ngày sinh
28/12/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
C++
Giới thiệu
Thích all

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education