Kteam - Howkteam Free Education

Trần Tiến Phát # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Trần Tiến Phát
Ngày sinh
10/11/1996
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, Java

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education