Kteam - Howkteam Free Education

Nguyễn Đình Nam # / thành viên

Sinh viên ăn bám
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyễn Đình Nam
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên ăn bám
Kỹ năng chuyên môn
chưa có

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trảng Bom - Đồng Nai - Việt Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education