Kteam - Howkteam Free Education

Phạm Tấn Thành # / thành viên

Sale, Marketing, Real estate broker, Repair Laptop & Mobile at Team Service Computer and Mobile
Thích nghe nhạc, làm những việc vì cộng đồng :)
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Phạm Tấn Thành
Ngày sinh
08/05/1996
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sale, Marketing, Real estate broker, Repair Laptop & Mobile at Team Service Computer and Mobile
Giới thiệu
Thích nghe nhạc, làm những việc vì cộng đồng :)

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education