Kteam - Howkteam Free Education

K newbie # / thành viên

Sinh viên
Tôi là người hòa đồng, chăm chỉ.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
K newbie
Ngày sinh
21/01/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C++, c#
Giới thiệu
Tôi là người hòa đồng, chăm chỉ.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education