Kteam - Howkteam Free Education

Bùi Cường # / thành viên

Sinh viên
Tôi là một người yêu thích lập trình, thích thiết kế đang học tập chuyên ngành công nghệ phần mềm.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Bùi Cường
Ngày sinh
03/09/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, Java
Giới thiệu
Tôi là một người yêu thích lập trình, thích thiết kế đang học tập chuyên ngành công nghệ phần mềm.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education