Kteam - Howkteam Free Education

Đào Thị Ngân # / thành viên

Thực tập sinh Design
ca hát, đọc sách, ngắm trời mưa.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Đào Thị Ngân
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Thực tập sinh Design
Kỹ năng chuyên môn
PS,AI, ..
Giới thiệu
ca hát, đọc sách, ngắm trời mưa.

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education