Kteam - Howkteam Free Education

ndq3004 # / thành viên

Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
ndq3004
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
C++, C#

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
01625822299
Địa chỉ
Hà Nội, Việt Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education