Kteam - Howkteam Free Education

Sonlanggtu # / thành viên

sinh viên
yêu lập trình
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Sonlanggtu
Ngày sinh
21/09/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C/C++ , Java , SQL Server , C#
Giới thiệu
yêu lập trình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education