Kteam - Howkteam Free Education

Tuyền Lê # / thành viên

Student at HCMUS
Thích xem phim
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Tuyền Lê
Ngày sinh
07/05/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Student at HCMUS
Kỹ năng chuyên môn
C++, JavaScript,
Giới thiệu
Thích xem phim

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Ho Chi Minh City

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education