Kteam - Howkteam Free Education

Nguyen Duy Cuong # / thành viên

Sinh viên
Tôi là một người đam mê lập trình, yêu bóng đá.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyen Duy Cuong
Ngày sinh
06/04/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, JS
Giới thiệu
Tôi là một người đam mê lập trình, yêu bóng đá.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tam Kỳ, Quảng Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education