Kteam - Howkteam Free Education

Nguyen Duy Cuong # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyen Duy Cuong
Ngày sinh
06/04/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, Javascript, Dart

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Ho Chi Minh, Vietnam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education