Kteam - Howkteam Free Education

tuananhnguyenasp # / thành viên

Software Engineer
Tôi là một con người trung thực, yêu thích sự chân thành và hơi có một chút sự hoạt náo.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Software Engineer
Kỹ năng chuyên môn
C#, VB.NET
Giới thiệu
Tôi là một con người trung thực, yêu thích sự chân thành và hơi có một chút sự hoạt náo.

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
+841678983718

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education