Kteam - Howkteam Free Education

khanhcuong221298 # / thành viên

Sinh viên
Nothing....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
khanhcuong221298
Ngày sinh
22/12/1998
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C, C++, Java, HTML, CSS, JS
Giới thiệu
Nothing....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Thanh Hóa

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education