Kteam - Howkteam Free Education

Nhi Hồ # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nhi Hồ
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education